profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Historia gospodarcza jako odrębna dyscyplina naukowapoleca84%
Historia

Ewolucja gospodarcza Europy w Średniowieczu.

Termin średniowiecze pierwotnie nie oznaczał okresu historycznego, którym dzisiaj jest określany. Po raz pierwszy został zastosowany przez włoskiego humanistę Wawrzyńca Vallę i oznacza wypaczoną łacinę barbarzyńców. Dla humanistów zresztą cały...poleca85%
Historia

Rola Kościoła w średniowieczu

do zmiany poglądów Europejczyków na sprawy życia doczesnego i wiary, a co za tym idzie zapoczątkowało nową epokę. Kościół miał decydujący wpływ na treści upowszechniane w średniowieczu , a były topoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Unie Europejska

konsolidować narody europejskie, będąc na co dzień, z racji swych funkcji praktycznych, obecnym w życiu codziennym symbolem jedności Europy . Podobnie więc jak w średniowieczu , kiedy środkiempoleca83%
Historia

Życie codzienne w średniowiecznej Europie

, którym byli potrzebni skrybowie, księgowi i urzędnicy. Bardzo dużą rolę w życiu odgrywała religia. W średniowieczu jedyną religią panującą w większości Europy było chrześcijaństwo. Kościół wywierał