profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia Europy w dwudziestoleciu międzywojennympoleca85%
Historia

Polityka wielkich mocarstw w stosunku do Niemiec 1919-1933 - część 2.

18 stycznia 1919 r. nastąpiło otwarcie konferencji pokojowej w Paryżu. Uczestniczyło w niej 27 państw sprzymierzonych i stowarzyszonych. Pokonanych Niemiec i ich sojuszników nie zaproszono – decyzje miały być im zakomunikowane bez dyskusji....poleca84%
Historia

Polityka ustępstw państw Europy Zachodniej wobec poczynań Hitlera.

Państwami Europy Zachodniej, które miały bezpośredni wpływ na Ligę Narodów i wydarzenia w Europie była Francja i Wielka Brytania. To przede wszystkim te panstwa zobowiązane były czuwać nad przestrzeganiem postanowień traktatu wersalskiego....poleca85%
Historia

Polityka wielkich mocarstw w stosunku do Niemiec 1919-1933.

George i premier Francji - Georges Clemenceau, rozpoczęła obrady w styczniu 1919 roku. Do konferencji nie dopuszczono delegacji pokonanych państw. Podstawą rokowań pokojowych miało być 14 punktówpoleca85%
Historia

Polska polityka zagraniczna w 1939 roku –możliwości i konsekwencje rozwiązań alternatywnych.

graniczną sprawą sporną jest Śląsk Cieszyński. W trakcie ofensywy bolszewickiej doszło do niekorzystnego rozstrzygnięcia tego sporu. Polsce przyznano mniejszą część Śląska Cieszyńskiego. W roku 1938poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945

. Zasady nowego podziału politycznego, zostały ustalone w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Wzięło w niej udział 27 państw, lecz decydujący głos należał do wielkich mocarstw : premierapoleca85%
Politologia

Historia świata od 1815 do 1939

znajdzie się w stanie wojny z Austro-Węgrami. • Część 2 : Tajny protokół zawarty między oboma krajami gwarantował neutralność Rosji wobec Niemiec nawet w przypadku wystąpienia konfliktu i interwencji