profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca85%
Filozofia

Historia bibliotek

HISTORIA BIBLIOTEK Pierwsze biblioteki greckie Biblioteka Aleksandryjska Nie jest wykluczone, że już w pierwszym okresie rozwoju książki, kiedy nie posiadała ona cech publikacji w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, powstawały niewielkie...poleca85%
Historia

Wstęp do badań historycznych

Historia należy do nauk humanistycznych. Zadaniem jej jest badanie przeszłości człowieka żyjącego w społeczeństwie, lub inaczej, przeszłości człowieka jako istoty społecznej. Dzieje ludzkości w okresie kiedy nie istniało jeszcze pismo, poznajemy...poleca85%
Historia

Twórcy polskich bibliotek w XIX wieku

„Twórcy polskich bibliotek w XIX wieku” Niezmiernie modne i rozpowszechnione w Europie XVIII-XIX w. kolekcjonerstwo, a w jego ramach bibliofilstwo, nie ominęło ziem polskich. Zjawisko to rozwijało się głównie wśród górnych warstw ówczesnego...poleca86%
Informatyka

Historia internetu

Podobnie jak wiele innych wynalazków naukowych, również powstanie Internetu wiąże się nierozerwalnie z wojskowością. Departament rządu amerykańskiego w drugiej połowie lat sześćdziesiątych wdrożył projekt którego celem było zbudowanie rozległej...poleca85%
Historia i społeczeństwo

My i historia 6 – streszczenie: działy 1 i 2

My i historia 6 – streszczenie: działy 1 i 2 Definicje Emigracja – dobrowolne lub przymusowe opuszczenie kraju na stałe lub na dłuższy czas. Autonomia – ograniczona samodzielność w rozstrzyganiu spraw wewnętrznych. Represje – kary,...