profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia Akademii Krakowskiejpoleca71%
Historia

Akademia Krakowska

Państwo Polskie w latach panowania Kazimierza Wielkiego (1333 – 1370) stawało się w szybkim tempie państwem dobrze rozwiniętym gospodarczo i kulturalnie. Dla jeszcze lepszego jej funkcjonowania potrzebne były kadry wykształconych prawników,...poleca85%
Historia

Uniwersytet i teart w dobie autonomi galicji.

Praca w załączniku (zdjęcia, tabelki).poleca84%
Historia

Uniwersytet Jagielloński, Akademia Krakowska

Jest to najstarszy uniwersytet polski, założony 1364 przez Kazimierza III Wielkiego na wzór akademii włoskich w Bolonii i Padwie. Odnowiony w 1400 przez królową Jadwigę i króla Władysława II Jagiełłę według wzoru Uniwersytetu Paryskiego....poleca80%
Język polski

Utworzenie Akademii Krakowskiej i jej dzieje przyczyną wzrostu znaczenia Polski w Europie.

Utworzenie Akademii Krakowskiej i jej dzieje przyczyniły sie do wzrostu znaczenia naszego państwa w Europie. Nawiązując do słów kanclerza Jana Zamoyskiego: "Komu uniwersytet krakowski nie był matką, temu był babką"stwierdzam że, znakomicie...poleca82%
Historia

Akademia Krakowska

Jagiellonskiem. W czasach staropolskich znana byla wylacznie jako Akademia Krakowska . W XIX w. i w poczatkowych XVI w. cieszyla sie europejska renoma. Dzialali wtedy wybitni prawnicy, jak Stanislaw zepoleca87%
Historia

Ogólne spojrzenie na sztukę średniowiecza

liczne uniwersytety. W 1364 roku w Krakowie zostaje założona Akademia Krakowska ( zał. Kazimierz Wielki), a na przełomie XIV-XV w. odnowiona przez Jadwigę i Władysława Jagieło.poleca85%
Język polski

Wstęp do Średniowiecza.

ŚREDNIOWIECZE 476 – upadek Cesarstwa Rzymskiego 800 – Karol Wielki cesarzem 1000 – Europa czeka na koniec świata 1321 – kończenie „Boskiej Komedii” przez Dantego 1364 – założenie uniwersytetu wpoleca83%
Historia

Wymień przedstawicieli myśli postępowej i omów ich dzieła

Szymon Szymonowic - stanął w obronie chłopów w "Żeńcach"; patrz pkt. 12; Andrzej Frycz Modrzewski - "O poprawie Rzeczypospolitej" to jego jedno z największych dzieł. Pisane popoleca85%
Język polski

Czy słusznie nazwano Średniowiecze epoką ciemnoty i zabobonów.

Symbolem średniowiecza był krzyż, ponieważ cała sztuka i nauka koncentrowała się na religii, oraz miecz, bo w epoce tej toczyło się dużo wojen. Istnieje twierdzenie, że średniowiecze to epoka