profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Herling Grudziński Gustaw

poleca84%
Słownik pisarzy

Herling-Grudziński Gustaw

Prozaik, eseista, krytyk literacki, tłumacz. Urodził się w Kielcach. W czasach gimnazjum sympatyzował z komunizmem. Od 1937 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu wojny współtworzył konspiracyjną, lewicową Polską Ludową Akcję Niepodległościową. Następnie przebywał we Lwowie, gdzie został aresztowany przez NKWD i skazany na obóz pracy nad Morzem Białym. Po zwolnieniu z łagru wstąpił do Armii Andersa, z którą walczył w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie został na...poleca85%
Język polski

Gustaw Herling-Grudziński

Gustaw Herling - Grudziński (1919-2000) - prozaik, eseista, krytyk literacki, publicysta, tłumacz. Gustaw Herling - Grudziński urodził się 20 maja 1919 roku w Skrzelczycach koło Kielc. Uczęszczał dopoleca85%
Język polski

Gustaw Herling - Grudziński.

Gustaw Herling - Grudziński urodził się w 1919 roku w Kielcach. W prasie międzywojennej zadebiutował jako krytyk literacki. W czasie wojny został aresztowany i osadzony w łagrze na dalekiej północypoleca83%
Język polski

Gustaw Herling-Grudziński – życie i twórczość.

Gustaw Herling - Grudziński – życie i twórczość WIEK XX „INNY ŚWIAT” Gustaw Herling - Grudziński urodził się 20 maja 1919 roku w Kielcach jako najmłodszy syn Józefa i Doroty z Bryczkowskich. W wiekupoleca84%
Język polski

Gustaw Herling – Grudziński - Inny Świat

Autor: Gustaw Herling – Grudziński Tytuł: Inny Świat Forma: powieść Data powstania: wydanie angielskie: Londyn 1951; wydanie polskie: Londyn 1953 Autor Innego Świata - Gustaw Herlingpoleca84%
Język polski

Inny świat - Gustaw Herling – Grudziński

Problematyka utworu: G. Herling – Grudziński przeżył sowiecki obóz w Jercewie. Napisał potem powieść pt. "Inny świat" ( wyd. ang. 1951 ) – chłodną relację, nie przesyconą zbytnim ładunkiem