profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Herbert i Hugh Clough o kodeksie moralnym współczesnego człowiekapoleca85%
Język polski

Zbigniew Herbert i Arthur Hugh Clough o kodeksie moralnym "współczesnego" człowieka. Porównaj refleksje poetów, interpretując załączone teksty: "Dziesięć ścieżek cnoty" i "Najnowszy dekalog".

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości”(Jan 15,10). Według Starego testamentu Bóg przekazał Mojżeszowi na Górze Synaj kamienne tablice na...poleca84%
Język polski

Wykorzystując posiadaną wiedzę i załączone teksty dokonaj oceny zjawiska zwanego sarmatyzmem. [Ernest Bryll "Portret sarmacki" i Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki"(frag.)]

, "pełna tłuszczów burza" i "ktoś zabiedzony". Świadczy o tym również sposób ubierania się: kontusze, karmazyny oraz przywileje takie jak zasiadanie w stallach, branie udziału w sejmikach, na którychpoleca82%
Język polski

Temat: Zinterpretuj załączone listy Wertera. Opisz stan wewnętrzny bohatera i odpowiedz, co

jest rozumiany przez innych ludzi. To odosobnienie wiąże się z charakterem bohatera i jego postawą życiową. Zajęty jest wyłącznie sobą i odwraca się plecami do drugiego człowieka . Dlatego nie doceniapoleca85%
Język polski

Człowiek w sytuacji granicznej. Analizując załączone fragmenty opowiadania Tadeusza Borowskiego, przedstaw, jak warunki obozu wpływają na postawę człowieka. Weź pod uwagę inne, znane Ci, opowiadania obozowe autora.

między katem a ofiarą. Więzień ulega zlagrowaniu, a praca ponad siły, głód i widok masowej śmierci w komorach gazowych czynią z człowieka istotę obojętną. Są jednak w opowiadanach przykłady walki o godność, miłość i zachowanie resztekpoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Mierniki ekonomiczne, gospodarcze, demograficzne, społeczne...

załaczone w postaci załacznika ;dpoleca88%
Język polski

Różne spojrzenie na ten sam świat czy dwa różne światy? - na podstawie Tarczy Achillesa według Homera i Wystana Hugh Audena.

pozbawieni są w okrutny sposób pozbawieni są życia, nie maja prawa dyskusji. Tymczasem w świecie Homera ludzie żyją w obfitości. Nikt nie zna głodu, bo też i pan król dba o swoich ludzi. Również sposób