profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Henryk Jordanpoleca84%
Historia wychowania

Historia kultury fizycznej.

KFiz w krajach starożytnego wschodu Chiny: Czynnikiem warunkującym rozwój kultury fizycznej była armia, która szkoliła się w jeździe na rydwanach łucznictwie, zapasach i boksie. Istniały dyscypliny: piłka nożna, pływanie, gimnastyka...poleca85%
Pedagogika

Prekursorzy wykład i sciąga

PREKURSORZY: *Jordan – ogrody jordanowskie (tereny zabaw na świeżym powietrzu), gimnastyka, gry ruchowe w stałych grupach wiekowych, pod opieką instruktorów, placówka opiekuńcza, prace manualne i rekreacyjne, kształtowanie miłości do ojczyzny z...poleca84%
Socjologia

Park dr H. Jordana w Krakowie - biografia.

Park im. dra Henryka JORDANA. Henryk Jordan – biografia Urodził się 23.07.1842r. w Przemyślu. Henryk Jordan rozpoczął edukacją w gimnazjum w Tarnopolu, którą kontynuował w Tarnowie od 1859r. Henryk Jordan miał żywiołowy charakter, był gorącym...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Tradycje Pomocy Społecznej w Polsce

Tradycje opieki i pomocy społecznej w Polsce sięgają początku dwunastego wieku, w Polsce jednak rozwój opieki społecznej przebiegał nieco inaczej niż na świecie. Są to dwie przyczyny: - w Polsce reformacja nie rozwineła się tak jak w innych...poleca84%
Turystyka i rekreacja

Historia turystyki na świecie i w Polsce

powołany zostaje Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1989 -.... Wraz z upadkiem starego systemu nastąpił szybki rozwój przemysłu turystycznego w Polsce. W początkowej faziepoleca85%
Turystyka i rekreacja

Historia turystyki

działalność innych biur poza "Orbisem", m.in.: "SportsTourist", "Gromada", "Juventur", i innych. 1960 - Powołany zostaje Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1989 -.... Wraz z upadkiempoleca85%
Socjologia

Antropologia zagadnienia do egzaminu

kształcenie pielęgnowanie umysłu i wszystkich jego przejawów. Z greki- paidea – kształtowanie się w człowieku ideału człowieczeństwa Z czasem pojecie kultury wchodzi do filozofii i innych naukpoleca89%
Kulturoznawstwo

Kultura. Znaczenie, wiedza zwrot lingwistyczny w studiach kulturowych

, Bertelsmann News Corporation. Ten sektor rośnie teraz najszybciej. Mamy do czynienia z nowymi przemysłami: kultury , informacji i wiedzy. Są one domeną jednostek wyposażonych w umiejętności i zdolnościpoleca85%
Wiedza o kulturze

Wartość ciała ludzkiego w dziełach kultury i sztuki

, która jest składnikiem przeżycia seksualnego powinna rodzić się ze wspólnoty fizycznej i duchowej. Taka wspólnota jest owocem stopniowego dojrzewania relacji ludzkich i długotrwałego, moralnego procesu