profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Hasła reklamowepoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

My i mass media

Mass media inaczej środki masowego przekazu już samą swoją nazwą sugerują nam swój zasięg. Są to „instytucje i urządzenia techniczne, za pomocą, których przekazuje się treści informacyjne bardzo licznym i zróżnicowanym odbiorcom. Do środków...