profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gwarancje rządów prawapoleca85%
Politologia

Państwo konstytucyjne, demokratyczne, prawne i prerogatywne

Państwo konstytucyjne – pojęcie najszersze, kryterium istnienia tego państwa jest fakt posiadania przez niego konstytucji, która stanowi zasady ustroju. W ramach tego pojęcia mieszczą się państwa o różnych: 1) Ustrojach społeczno-ekonomicznych:...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo prawa i gwarancje rządów prawa

Państwo prawa i gwarancje rządów prawa Prawo może być środkiem rządzenia społeczeństwem, regulatorem procesów społeczno-gospodarczych i sposobem rozwiązywania konfliktów interesów. Dzięki tym funkcjom może przyczyniać się do utrzymania spoistości...poleca86%
Politologia

Podstawy politologii

1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ‘politike’ co...poleca82%
Politologia

Państwo demokratyczne, konstytucyjne, prawne a prerogatywne

Państwo demokratyczne - jest to pojęcie szerokie, w swym zakresie obejmuje między innymi takie państwa jak np.: państwo prawa czy państwo konstytucyjne . Państwa o ustroju demokratycznym to państwa, wpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo

, wyposażona w suwerenną władzę, organizacja terytorialna i przymusowa. Państwo prawa – państwo konstytucyjne , tzn. praworządne, w którym stosunki między organami państwowymi a obywatelami i ichpoleca85%
Prawo

Pojęcie prawa i związki prawa z państwem

Pojęcie prawa i związki prawa z państwem PRAWO – całokształt ogólnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo , które stoi na straży ich przestrzegania. B) -związek genetyczny-prawo