profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gustav Moreaupoleca84%
Język polski

Opis obrazu Gustava Moreau (ESEJ)

Gdy patrzę na obraz Gustava Moreau ogarnia mnie niepokój. Nachodzą smutne wspomnienia, robi się nostalgicznie. Zdaje się nawet, że wiatr zaczyna silniej dąć, a krople deszczu mocniej uderzają w szybę. Może to tylko moje złudzenia, ale obraz, na...poleca85%
Język polski

Opis obrazu Gustava Moreau „Orfeusz na grobie Eurydyki”

Obraz Gustava Moreau „Orfeusz na grobie Eurydyki” jest przykładem impresjonistycznej sztuki XIX wieku. Patrząc na dzieło Francuza odczuwam silne emocje. Ciemne, kontrastujące ze sobą barwy silniepoleca85%
Wiedza o kulturze

Analiza obrazu Billa Stonehama „ The Hands Resist Him”

budzi niepokój. Jest on przy tym bardzo statyczny, co wywołuje napięcie i wprowadza nastrój oczekiwania. Do namalowania obrazu zainspirowała Stonehama idea nieświadomości zbiorowej Carla Gustava Jungapoleca85%
Filozofia

Carl Gustav Jung

Carla Gustava Junga stanowi psychologia religii. Spotkaniu Junga z religią Zachodu ton nadawał problem zła i jego stosunek do chrześcijańskiej idei Boga jako Najwyższego Dobra. Kwestii tej poświęcił