profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Grupy rewalidacyjnepoleca85%
Pedagogika

Metoda grupowa

Metoda grupowa Grupa – każde zrzeszenie ludzi, które w świadomości ludzi stanowi odrębną całość. W metodzie grupowej wychowawca ma przed sobą zespolony ze sobą przez wspólne zadanie zbiór osób. Wiąże go nie tylko dialog z pojedynczymi...poleca83%
Pedagogika

Pedagogika społeczna. zagadnienia na kolokwium

PEDAGOGIKA SPOŁ., KOLOKWIUM II, SEMESTR I, TiOW 1.Scharakteryzuj koncepcje case work w ujęciu funkcjonalnym. Case work zawsze koncentruje się na pomocy jednostce i rozumieniu jednostki w kontekście jej sytuacji społ., co idzie za...poleca91%
Język polski

Pomiar środowiska wychowawczego

Pomiar efektywności społeczno-wychowawczej stowarzyszenia powinien się opierać na wskaźnikach dotyczących postaw i zachowań personelu stowarzyszenia oraz procentu czynnych członków wybranych placówek. Skala aktywności wychowawczej wg Kamińskiego...poleca85%
Socjologia

Metody w pracy socjalnej.

. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- METODA GRUPOWA W metodzie grupowej wychowawca ma przed sobą zespolony przez wspólne zadanie zbiór osób; wiąże go nie tylkopoleca85%
Pedagogika

Psychologia społeczna

grupy 2. stabilizacja jej struktury i norm 3. realizacja jej celów 4. oceny efektów działania i decyzja o dalszym istnieniu lub rozwiązaniu grupy. Metoda grupowa W metodzie grupowej wychowawca mapoleca88%
Język polski

Pomiar środowiska wychowawczego

placówkach jak domy kultury, instytucje edukacyjne, rekreacyjne, organizacje młodzieżowe itp. 2. Grupy rewalidacyjne często utożsamiane w pracy socjalnej z metodą grupową w ogóle, stosują pracępoleca85%
Pedagogika

Metody w pracy socjalnej

Metoda grupowa II.3 Metoda organizowania środowiska Zakończenie Bibliografia Praca socjalna w ówczesnym społeczeństwie jest bardzo ważną nauką, gdyż zapotrzebowanie napoleca85%
Psychologia

Pedagogika społeczna - dr Jordan AP w Krakowie

doprowadziło do nadania mu rangi niezależnej metody badawczej --M. GRUPOWA , *. Metoda grupowa w pracy socjalnej. Wg Aleksandra Kamińskiego metoda grupowa to metoda , w której “ wychowawca (pracownik