profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Groteska w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego literatura przedmiotupoleca84%
Język polski

Groteska w poezji K.I. Gałczyńskiego. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do wybranych utworów poety.

Bibliografia podmiotu: 1. Gałczyński K.I.: Człowiek z głową jak ogórek [w] Teatrzyk "Zielona Gęś" ma zaszczyt przedstawić, Warszawa 1968 2. Gałczyński K.I.: Dwaj Polacy [w] Teatrzyk "Zielona Gęś" ma zaszczyt przedstawić, Warszawa 1968 3....poleca85%
Język polski

Stosunek Gałczyńskiego do nurtu sentymentalistycznego. Jakiego charakteru nabiera XX-wieczna opowieść o Laurze i Filonie"

posługuje się drwiną i komizmem spłycając, a nawet zaprzeczając jakiemukolwiek uczuciu kochanków. XX-wieczna opowieść o wielkiej, głębokiej miłości spod pióra Gałczyńskiego wychodzi jako sztuczna , nieprawdziwa i szybko przemijająca,poleca80%
Język polski

Interpretacja „Pieśni III” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

czas mieszkał na emigracji w Moskwie. W Warszawie studiował filologię angielską i klasyczną. Pisał do prasy, gdzie ukazał się jego pierwszy debiut. W 1930 roku poślubił Natalię Awałow. Mieszkając zpoleca84%
Język polski

Liryzm i groteska w wierszach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

utworze język jakim się posługuje autor – seplenienie. Groteska w utworach Gałczyńskiego jest widoczna także na zasadzie zderzenia ze sobą przeciwstawnych obrazów czy stylów. Niech za przykładpoleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza "Przemarsz Aniołów" - K.I. Gałczyńskiego

Podmiotem lirycznym w wierszu "Przemarsz Aniołów" - K.I. Gałczyńskiego są aniołowie. Wynika to z I formy czasowników "Kołyszemy, pochylamy...". Tematem wiersza są zadania, czynności, uczucia ipoleca85%
Język polski

Konstanty Ildefons Gałczyński - poeta 'świętej powszedniości'. Uzasadnij sąd Artura Sandauera odwołując się do poznanych utworów poety.

Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie była jednoznaczna z anonimowością. Już w "Serwus, madonna" wyrzekł się poeta podporządkowania stereotypom, konwencjom i