profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Granice resocjalizacjipoleca87%
Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - RESOCJALIZACYJNA 1. Przedmiot, zakres, podstawowe zadania pedagogiki resocjalizacyjnej. Przedmiotem pedagogiki...poleca87%
Pedagogika

Granice resocjalizacji (czynniki wyznaczające te granice)

4. GRANICE RESOCJALIZACJI (CZYNNIKI WYZNACZAJĄCE TE GRANICE). 1. Granice resocjalizacji: Pedagogika resocjalizacyjna wchodzi w skład pedagogiki specjalnej- obok oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna

Sciąga z ćwiczeń przedmiotu "Pedagogika resocjalizacyjna"poleca85%
Pedagogika

Egzamin Pedagogika Resocjalizacyjna.

DSW Dolnośląska Szkoła Wyższa W załączniku znajdują się materiały potrzebne do zaliczenia egzaminu z pedagogiki resocjalizacyjnej na II roku studiów. Notatki są własnoręczne, są to ćwiczenia oraz wykłady. Dodatkowo załączam scan Czesława...poleca84%
Pedagogika

Ściągi - pedagogika resocjalizacyjna

Wszystkie zagadnienia w skrócie do egzaminu z przedmiotu "Pedagogika Resocjalizacyjna"poleca85%
Pedagogika

Metodyka resocjalizacyjna, diagnoza dziecka sprawiającego trudności wychowawcze.

Nie jest to profesjonalna diagnoza,a jedynie próba diagnozy, wstęp do jakże trudnego zadania jakim jest dobre zdiagnozowanie ale na początku studiów jest to diagnoza wystarczająca jeśli macie podobne zadania polecam. Jest też próba opracowania...poleca83%
Pedagogika

Pedagogika specjalna

WPROWADZENIE 1. Rys historyczny pedagogiki specjalnej: a) okres do połowy XIX w., rozpoczyna się działalność pedagogiczna na rzecz osób niepełnosprawnych b) okres od połowy XIX w., rozwój teorii ogólnej pedagogiki specjalnej. - 1861r. ? powstaje...