profil

Historia (3)
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gospodarka na ziemiach polskich w XIX wiekupoleca85%
Historia

Kształtowanie się cywilizacji przemysłowej na ziemiach Polski

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CYWILIZACJI PRZEMYSŁOWEJ NA ZIEMIACH POLSKI 1.wpływ sytuacji gosp. naw państwach zaborczych na rozwój ziem polskich: W I poł. XIX stulecia w żadnym z państw zaborczych nie istniał w zasadzie na tyle rozwinięty przemysł, by jego...poleca83%
Historia

Historia gospodaracza- Charakterystyka przemian gospodarczych na świecie 1870-1914. I wojna światowa

10 opracowanych tematów 1. GOSPODARKA EUROPY ŚREDNIOWIECZNEJ I POLSKI W WIEKACH ŚREDNICH. 2. PRZEMIANY GOSPODARCZE W EUROPIE ZACHODNIEJ W XVI – XVIII W. 3. GOSPODARKA POLSKI W XVI – XVIII W 4. PIERWSZA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I PRZEMIANY...poleca83%
Historia

Zanalizuj konsekwencje społeczno- gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich.

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki...