profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gospodarka na świeciepoleca85%
Geografia

Kraje, ich gospodarka i rozwój przemysłu

Stany Zjednoczone są największym producentem i eksporterem dóbr kultury: filmów, programów TV i komputerowych, nagrań video, prasy orz nagrań muzycznych. Przemysł S.Z koncentruje się w okręgach: Północno - wsch. obejmuje ośrodki przemysłowe:...poleca85%
Geografia

Przemysł, usługi, podział gospodarczy i polityczny świata

Przemysł – działalność gospodarcza polegająca na pozyskiwaniu surowców, wytwarzaniu wyrobów oraz świadczeniu usług w takich dziedzinach jak górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo, zaopatrzenie w energię i wodę. Przemysł wytwarza produkty seryjne...poleca85%
Geografia

Przedstaw zróżnicowanie świata ze względu na poziom rozwoju gospodarczego

Poziom rozwoju gospodarczego państw świata jest bardzo zróżnicowany. Miernikami poziomu gospodarczego świata są: •wielkości dochodu narodowego na jednego mieszkańca, •struktura zawodowa ludności, •ilość wyprodukowanej lub zużytej energii...poleca85%
Geografia

Podział świta na obszary o wysokim i niskim poziomie rozwoju gospodarczego, kryterium podziału.

Podział świta na obszary o wysokim i niskim poziomie rozwoju gospodarczego, kryterium podziału. Nigdy nie zdarzyło się tak by wszystkie kraje były identyczne. Niektóre państwa, a nawet ich regiony rozwijały się nieco szybciej od innych. Każda...poleca84%
Geografia

Stan przemysłu polskiego oraz perspektywy jego rozwoju

poznanie problemów naszego kraju jak i jego dobrych stron, umożliwiających szybki rozwój Polski oraz dorównanie przemysłom krajów Europy Zachodniej. Stanu przemysłu narodowego Polski nie możnapoleca84%
Geografia

Gospodarka Zasobami Leśnymi

człowiek człowiek zaczął wycinać lasy, a uzyskane w ten sposób obszary zamieniać na użytki rolne. Drewno zaczęto wykorzystywać jako surowiec energetyczny. W XIX i XXw. Rozwój budownictwa i różnychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Patriotyzm w dobie integracji i globalizacji - czy warto kultywować cechy narodowe w gospodarce ?

kolejne zmiany. Mają one przynieść rozwój i postęp dla naszego kraju. Kraje wysoko rozwinięte cechuje to, że większość ludzi zatrudniona jest w sektorze gospodarki, jakim są usługi. W Polsce, krajupoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Gospodarka Polski - przemiany strukturalne.

wzrost zatrudnienia w przemyśle był wynikiem ekstensywnego rozwoju gospodarki i dużej podaży siły roboczej. Duże zapotrzebowanie przemysłu na siłę roboczą, prowadzące do przerostu zatrudnienia, byłopoleca85%
Geografia

Charakterystyka gospodarcza regionu europejskiego.

zadłużenie krajów słabo rozwiniętych. Kraje wysoko rozwinięte zaczęły poszukiwać energooszczędnych technologii. Nastąpił rozwój automatyzacji, komputeryzacji i telekomunikacji. Zmierzano do jak