profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gołota



poleca85%
Historia

Statut Karnkowskiego

Konstytucje Karnkowskiego -miały uregulować sprawę zwierzchnią Polski w stosunku do Gdańska. Formułowały zasady suwerenności państwa na morzu w oparciu o przepisy zwiększające kontrole króla nad polityką miast portowych. Statuty biskupa...



poleca83%
Historia

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej od pierwszej połowy XVII w. do XVIII w.

Odkąd sięgnąć pamięcią w poznaną przez nas historię... przypomina mi się Rzeczpospolita za panowania Jagiellonów. Ukazuje mi się kraj w którym panował dobrobyt materialny, sprzyjający bujnemu rozwojowi kultury, sztuki i nauki. Podczas gdy w...



poleca84%
Język polski

Szlachta w literaturze polskiej. Prezentacja maturalna.

Praca troche chaotyczna... ale to dlatego ze pisana w noc przed maturą ;-)



poleca85%
Historia

Pozycja szlachty w życiu politycznym i gospodarczym Polski w XV i XVI wieku

W wieku piętnastym, gdy Europa zbliżała się już do końca epoki średniowiecza, upowszechniło się samo pojęcie stanu szlacheckiego, wypierając określenie stanu rycerskiego. Utworzyła się w ten sposób uprzywilejowana i w zasadzie zamknięta grupa...



poleca85%
Historia

Monarchowie elekcyjni w Polsce. Przedstaw na wybranych przykładach rolę i znaczenie interesu państwa i szlachty. Uzasadnij swój wybór.

Karnkowskiego , ściśle podporządkowujące Gdańsk Rzeczypospolitej. Pieniędzy jednak okazało się za mało na prowadzenie aktywnej militarnie polityki na wschodzie i król musiał sięgnąć do poborów nakładanych na



poleca85%
Historia

Z którym królem pojadę na bezludną wyspe?

kontrybucje. W zamian król Batory zrezygnował z budowy floty kaperskiej i wycofał statuty Karnkowskiego . Kolejne pytanie dotyczyłoby trzech wypraw: płockiej 1579r., wielkołucka 1580r., i pskowskiej