profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Gmina miejsko wiejskapoleca78%
Administracja

Władze gminy

Władze gminy Model samorządu terytorialnego przyjęty w Rzeczypospolitej najpierw w wyniku reformy gminnej z 1990 roku, a następnie reformy samorządowej z 1998 roku nawiązuje do wielu tradycji z czasów II Rzeczypospolitej. Gmina jest podstawową...poleca85%
Marketing

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

- koordynacyjnej do: • podejmowania przez władze gminy decyzji co do potrzeby i kolejności sporządzania planów miejscowych, • negocjacji w sprawach wprowadzania do planów miejscowych ponadlokalnych zadańpoleca82%
Finanse publiczne

Funkcjonowanie urzędu gminy jako samorządowej jednostki budżetowej oraz ewidencja i analiza jego dochodów i wydatków na przykładzie urzędu gminy

, proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania Gmina jako jednostka samorządowa, posiada ściśle wyodrębnione organy sprawujące władze , a także jednostki pomocnie, powołane w tym właśnie celu. Władzapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Blokowanie Budowy Wysypiska Śmieci W Pobliżu Jeziora Na Terenie GMINY - Prawa Obywateli Gminy

PRZEDSTAW: W twojej gminie władze postanowiły wybudować wysypisko śmieci w pobliżu jeziora. Co mieszkańcy twojej gminy mogą zrobić w tej sytuacji ? Obywatele gminy mogą rozwiązać ten problempoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Co można załatwić w Urzędzie Gminy w poszczególnych wydziałach.

ustawowo i zlecone - przydzielane przez władze państwowe. Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie: w wyborach samorządowych oraz referendum lokalnym lub zapoleca85%
Język polski

Na czym polega miłosierdzie gminy - analizujemy nowelę Konopnickiej.

wygłasza swojego doskonałego przemówienia przed większą grupą ludności. Przemówienie dotyczy postępowania gminy z ludźmi chorymi, starcami, niepełnosprawnymi. Radca zapewnia wszystkich że władze