profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Globalizacja a patriotyzmpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Patriotyzm w dobie integracji i globalizacji - czy warto kultywować cechy narodowe w gospodarce ?

Polska to kraj istniejący od ponad tysiąca lat. Plemiona, które zjednoczyły się i stworzyły to państwo, to plemiona rolnicze. Uprawa ziemi i hodowla zwierząt zapewniała im byt. W późniejszych czasach Polska, była krajem, w którym panowała...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy w obliczu procesów globalizacji przywiązanie do własnego narodu ma jeszcze sens? Na czym polega polski patriotyzm XXI wieku?

Od początku XIX wieku świat ulega nieustannej kolektywizacji, co powoduje przekształcanie się pierwotnych społeczeństw w społeczeństwa masowe, w morza bezimiennych głów, zajmujących się tylko własnymi sprawami. Przez dwieście lat ten proces...poleca90%
Wiedza o społeczeństwie

Jaką role w dobie globalizacji, pełnić może idea tolerancji ?

globalizacji , standaryzacji życia, winniśmy intensywniej kultywować zarówno lokalną jak i narodową kulturę, by uczynić z niej nasz wkład, w wielokulturowość naszego globu, oraz by wszyscy, a nie tylko wybranipoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest i czym powinien być współczesny patriotyzm, czy w ogóle jest potrzeby. Uzasadnij swoje zdanie

patriotycznych. przestaje kultywować święta narodowe oraz wykazuje brak zainteresowania współczesnymi problemami i wydarzeniami w kraju. Jednostka ludzka wyalienuje się ze społeczeństwa i życia narodupoleca85%
Wiedza o kulturze

Ludowość w kulturze.

dyngusa" ? Chyba tylko ten, co jest oblewany. Warto jest kultywować wszystkie tradycje, aby nie zaginęły one w naszej kulturze, która staje się się coraz bardziej nowoczesna. Podsumowującpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy w Unii Europejskiej czy nowe znaczenie polskiego patriotyzmu?

naprawdę niewiele się w nim zmieni po 1 maja 2004r. Pozostaniemy przecież przy swoim języku, historii, dokonaniach kulturalnych. Kultywować możemy – i zapewne będziemy- nasze obyczaje, tradycje a takżepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Być Polakiem

Być Polakiem to znaczy być obywatelem Rzeczpospolitej Polski. Lecz nie tylko. Ta wartość przykazuje, aby dbać o dobro naszego kraju. Należy kultywować jakże piękne tradycje i obyczaje. Nie wolno