profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gleby i lasypoleca77%
Geografia

Gleby i lasy

Gleba jest to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, składająca się z części mineralnych i organicznych powstałych w wyniku oddziaływania czynników glebotwórczych, takich ja klimat, woda, drobnoustroje glebowe, rośliny, zwierzęta oraz...poleca85%
Geografia

Gleby strefowe

występują lasy liściaste i mieszane – najbardziej typowe są gleby brunatne i płowe. W klimacie umiarkowanym chłodnym dominują gleby bielicowe i bielice. PODBIEGUNOWY - Gleby tundry.poleca82%
Geografia

Gleby

Tundra- mchy i porosty Gleby tundry Okołobiegunowy- sybpolarny Lasy iglaste – świerki , sosny , modrzewie, limba. Tajga na Syberii. Tajga nie występuje na półkuli północnej Gleby bielicowepoleca81%
Geologia

Gleby brunatnoziemne; brunatne właściwe

grunty orne klasy IV, a nawet V i zaliczane są do kompleksów przydatności rolniczej pszenno-żytniego lub żytniego dobrego. Na użytkach leśnych występują lasy liściaste z przewagą buka. GLEBYpoleca85%
Geografia

Gleby i roślinność na Ziemi

między innymi gleby brunatne, bielicowe oraz czarnoziemy. Występują one w strefie klimatów umiarkowanych, a więc również w Polsce. Na obszarach porośniętych przez lasy liściaste i mieszane występująpoleca85%
Geografia

Gleby.

Powstawanie gleby : Powstaje w wyniku działania wyników glebotwórczych. Procesy glebotwórcze sa procesami długimi dzielimy je na: wietrzenie skał (polega na rozdrabn. i rozkruszeniu skał pod wpływem