profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Giambattista Marinopoleca88%
Język polski

Nurty w Oświeceniu.

Kontrreformacja - prąd powstały w Kościele wobec zagrożenia reformacją. Do walki z re-formacją w 1531r. został powołany zakon jezuitów. Zadaniem jego była edukacja w duchu katolickim oraz cenzurowanie ksiąg. Kościół, dbając o nieskażenie dogmatów,...poleca85%
Język polski

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego poetę - marinistę.

Marinizm - od nazwiska wybitnego przedstawiciela tego stylu, włoskiego poety Giambatisty Marino, który stał się twórcą nowego kierunku w literaturze europejskiej i głosicielem nowej epoki. Uważał, że: ?...celem poety jest wzbudzać zdumienie,...poleca85%
Historia

Dorobek kulturowy baroku w Europie i w Polsce

Dorobek kulturowy baroku w Europie i w Polsce 1.Geneza epoki : Barok - z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie", lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej....poleca83%
Język polski

Marinizm

Marinizm - nurt literacki baroku Marinizm - nazwa ta pochodzi od nazwiska włoskiego pisarza Gianbattista Marino; marianizm to inaczej kwiecisty barok; odrzucał renesansową harmonię między treścią a formą i kładł nacisk na formę; lubował się w...poleca85%
Historia

Oświecenie.

. Dawny język uczonych – łacinę – zastąpił język francuski. Do głównych kierunków filozofii w oświeceniu należały empiryzm i racjonalizm . Pierwszy nurt reprezentowany m.in. przez Anglika Johna Luckapoleca85%
Historia

Zabór Pruski

. Dawny język uczonych – łacinę – zastąpił język francuski. Do głównych kierunków filozofii w oświeceniu należały empiryzm i racjonalizm . Pierwszy nurt reprezentowany m.in. przez Anglika Johna Luckapoleca84%
Język polski

Barok i jego nurty w Polsce.

kształcie, którą właśnie tak nazwali poławiacze pereł u wybrzeży Portugalii. Pomysły baroku były czasami jak ta perła, dziwaczne i niezykłe. Nazwy tej zaczęto już używać w oświeceniu . W literaturzepoleca85%
Język polski

Czasy saskie w kulturze polskiej.

1. Dwa nurty kultury. szlachecki - rodzinność magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy 2. Cechy kultury dworskiej (magnackiej). umowność, konwenans życia towarzyskiego hedonizmpoleca85%
Język polski

Renesans.

NAZWA EPOKI : RENESANS- nazwę renesans nadano w oświeceniu (encyklopedyści francuscy) miała ona Stanowic przeciwstawienie do średniowiecza jakie traktowano za wieki ciemne. Trwała ona od połowy XVI