profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Georges Bataillepoleca85%
Język polski

Jurgen Habermas - "Filozoficzny dyskurs nowoczesności".

Wykład IX – Krytyka rozumu jako demaskacja nauk humanistycznych: Foucault. Wykład IX poświęcony jest omówieniu i skomentowaniu myśli filozoficznej francuskiego filozofa i historyka Michela Foucaulta. W szczególności J. Habermasa interesują...poleca85%
Socjologia

Jurgen Habermas - biografia

. Połączył on teorię rozumu komunikacyjnego z krytyką filozofii nowożytnej. Analizuje spory filozoficznej nowoczesności wokół pojęcia rozumu. W ostatnich latach Habermas zajmuje się kwestiąpoleca85%
Język polski

Porównanie Jurgena Stroopa i Rodiona Raskolnikowa

Dwudziestotrzyletni student, Rodion Raskolnikow Romanowicz zabija dwie kobiety z zimną krwią siekierą. Wybitny niemiecki Generał Jurgen Stroop, wydawał rozkazy zabicia tysiąca ludzi z największąpoleca85%
Socjologia

Sztompka - zbiór definicji socjologicznych.

czlon.społ. dyfuzja innowacji-rozprzestrzeszczania się innowacji w społ.gdzie jest akceptowana i stos. Dyskurs kryzysu-akcentowanie negatywnych skutkow zmian,glownie niezamierzonych . Dyskurs postępupoleca85%
Wychowanie fizyczne

Rzut dyskiem - rekordy

III 68,54 IV x V x VI 66,80 2. ALEKNA Virgillius LIT 66,70 I 62,44 II 66,70 III 63,20 IV 63,12 V x VI x 3. Schult Jurgen GER 66,14 I 66,14 II 65,20 III 65,54 IV x V 62,34 VI 64,94 Sevillapoleca85%
Język polski

Życie jest ciągłą wędrówką, a przygody nowymi doświadczeniami.

poradziliby sobie dzięki doświadczeniom z tej wędrówki jaką jest życie. Zycie wzbogaca nas o nowe doświadczenia nie tylko podczas wędróki po świecie lecz także w głąb ludzkiego ciała. Książka Jurgen