profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

George Marshallpoleca84%
Historia

Plan Marshalla

Plan Marshalla (oficjalna nazwa ang. European Recovery Program) program pomocy gospodarczej Stanów Zjednoczonych dla Europy, mający służyć odbudowie gospodarek poszczególnych krajów po drugiej wojnie światowej; uchwalony przez Kongres w 1948 r....poleca84%
Historia

Rozpad wielkiej koalicji.

Dopóki ZSRR, Wielka Brytania i USA miały wspólnych wrogów, zagrażających im śmiertelnie, dopóty mocarstwa te łączył ścisły sojusz. Jednakże koalicja tyranii komunistycznej z demokracjami Zachodu była niemożliwa w warunkach pokoju.Rozbieżność...poleca85%
Historia

Plan Marshalla i jego znaczenie dla odbudowy powojennej Europy

poszczególnych państw. Okazją do nawiązania współpracy pomiędzy państwami Starego Kontynentu stał się amerykański plan pomocy dla zniszczonej wojną Europy, zwany Planem Marshalla . Plan został wygłoszony 5poleca85%
Historia

Druga część zimnej wojny - od planu Marshalla do wojny koreańskiej

PLAN MARSHALLA *czerwiec 1947r. Truman ogłasza plan pomocy dla zniszczonych państw europejskich * plan ten nazwany został PLANEM MARSHALLA od nazwiska amerykańskiego sekretarza stanu *obejmował takżepoleca85%
Historia

Polska od 1945 roku (ONZ, zimna wojna, I-II kryzys berliński)

- kapitalistyczny, demokratyczny Zachód, związany z USA, - komunistyczny, totalitarny Wschód pozostający pod dominacją ZSRR planu Marshalla - czyli programu pomocy gospodarczej Stanów Zjednoczonychpoleca88%
Historia

Skutki drugiej wojny światowej

przemówienie prezentujące koncepcję pomocy amerykańskiej dla Europy. Owa koncepcja została nazwana „planem Marshalla ”. Była to logiczna konsekwencja „doktryny Trumana”. Plan został uchwalony prze Kongrespoleca86%
Historia

Kształtowanie nowego układu sił na świecie w latach 1945-1953. Zimna wojna

powojennym ustalono na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. -Doktryna Trumana i plan Marshalla W marcu 1947 prezydent USA Harry Truman zwrócił się do amerykańskiego Kongresu z apelem o