profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geologia Morza Bałtyckiegopoleca85%
Geografia

Bałtyk - eutrofizacja.

Ogólna charakterystyka zbiorników wodnych Jednym z podstawowych elementów ochrony środowiska jest ochrona wód, a w tym także wód morskich przed zanieczyszczeniem. Morza od zawsze były zaśmiecane i zanieczyszczane przez ludzi mieszkających nad...poleca85%
Geografia

Morze Bałtyckie

Informacje ogólne: Powierzchnia 415 226 km2 Ilość wody w Bałtyku 21 721 km2 Największa głębokość 459 m Średnia głębokość 52,3 m Roczny dopływ wody słonej 720 km3...poleca85%
Geografia

Morze Bałtyckie

Bałtyk jest wewnątrzkontynentalnym szelfowym morzem w pn. Europie, jest odnogą oceanu Atlantyckiego. Cieśniny Duńskie (Kattegat, Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund) łączą Morze Bałtyckie ze Skagerrakiem i Morzem Północnym. Za granicę Morza...poleca85%
Geografia

Bałtyk, pobrzeża polskie

BAŁTYK: 1. Morze Bałtyckie jest morzem: śródlądowym, mało zasolonym (1-10%), częściowo zlodzonym, bogatym w różne gatunki ryb, silnie zanieczyszczonym, zasobnym w surowce mineralne. 2. Surowce w Bałtyku: cyrkon, rutyl, piaski szklarskie i...poleca83%
Geografia

Eutrofizacja Bałtyku

niedostateczne oczyszczanie ścieków wpływające do zlewiska jaki jest Bałtyk powodują wzrost pierwotnej produktywności, symulując przy odpowiednim oświetleniu masowy rozwój fitoplanktonu. Zjawisko topoleca85%
Geografia

Powstanie, rozwój i dzień dzisiejszy Bałtyku.

Bałtyk jest morzem śródlądowym, otoczonym lądem tylko jednego kontynentu. Jest też jednym z najmłodszych mórz Atlantyku. Rozwój naszego morza związany jest z wytapianiem się lodowca w czasiepoleca85%
Geografia

Hydrosfera - bardzo dokładne opracowanie tematu!

grawitacyjnego Księżyca i Słońca oraz siły odśrodkowej wokół wspólnego środka ciężkości wynikającej z obrotu Ziemi i Księżyca. Bałtyk : Kształtowanie się: Bałtyckie Jezioro Lodowe, 12.000–10.000 latpoleca85%
Geografia

Morze Bałtyckie

litorynowe o większym zasięgu i bardziej słonych wodach niż obecny Bałtyk . Bałtyk o współczesnych rozmiarach powstał około 2.000 lat temu. W tym okresie zmniejszała się jego powierzchnia wskutek stałegopoleca89%
Geografia

Hydrologia bardzo dokładne opracowanie tematu.

grawitacyjnego Księżyca i Słońca oraz siły odśrodkowej wokół wspólnego środka ciężkości wynikającej z obrotu Ziemi i Księżyca. Bałtyk : Kształtowanie się: Bałtyckie Jezioro Lodowe, 12.000–10.000 lat temu>Morze