profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geologia i geomorfologia Wolińskiego Parku Narodowegopoleca81%
Biologia

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy utworzono w 1960 roku na powierzchni 4897 ha, obejmując ochroną ścisła 3% tego parku. Park jest położony w rejonie ujścia Odry. obejmuje on przyrodniczo najcenniejszą, północno-zachodnią część wyspy Wolin, pomiędzy...poleca81%
Biologia

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy utworzony w od 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin (woj. zachodniopomorskie). Szczególne walory Parku to: najpiękniejszy odcinek polskiegopoleca85%
Biologia

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy Woliński Park Narodowy utworzony w od 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy ? Wolin (woj. zachodniopomorskie). Szczególne walory Parku topoleca85%
Geografia

Woliński Park Narodowy

Położenie, powierzchnia, historia Woliński Park Narodowy utworzony w od 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin (woj.zachodniopomorskie). Szczególne walory Parkupoleca85%
Geografia

Woliński Park Narodowy

Jako pierwszy z inicjatywą objęcia ochroną wyspy Wolin wystąpił w 1946 roku profesor Adam Wodziczko. Park Narodowy założony tu został jednak dopiero w 1960 roku. Na terenie Wolińskiego Parkupoleca83%
Geografia

Woliński Park Narodowy

POŁOŻENIE PARKU Woliński Park Narodowy utworzony od 1960 roku obejmuje ochronną część największej polskie wyspy – Wolin. Szczególne walory Parku to: najpiękniejszy odcinek polskiego