profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geneza konfliktu izraelsko palestyńskiegopoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Czy zmiana na stanowisku przywódcy Palestyny załagodzi konflikt izraelsko – palestyński?

Pytanie zawarte w temacie jest niezwykle trafne i zadziwiająco aktualne. Chyba każdy mieszkaniec zarówno Izraela, jak i Palestyny zadaje je sobie każdego dnia. Ale i my ludzie zamieszkujący Europę chcielibyśmy, aby na świecie zakończył się ten...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt izraelsko-palestyński.

Konflikt izraelsko- palestynski Od zakończenia I wojny swiatowej trwa z mniejszym lub wiekszym natęzeniem konflikt na terenie Palestyny. Obszar ten w czasach...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt izraelsko-palestyński

bogatych krajach Zachodu. To wszystko pokazuje nam, zwykłym, szarym obywatelom, że konflikt Izraelsko – Palestyński ma zbyt wiele antagonizmów i prawdopodobnie nieprędko się zakończy. Ten krótkipoleca87%
Historia

Konflikt bliskowschodni XX wieku (izraelsko-arabski)

kapitulacji. Hamas rozpoczął też akcje terrorystyczne na terenie Izraela. 13.) W 1988 Arafat zadeklarował uznanie Izraela, negował terror palestyński , co doprowadziło do tego, że USA podjęły dialog zpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt iraelsko-palestyński.

Rozpatrując konflikt palestyńsko - izraelski należy cofnąć się do lat powojennych, wówczas to w roku 1948 na terytoriach byłej Palestyny , pozostającej pod kontrolą Brytyjczyków jako tzw. terytoriumpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty izraelsko-arabskie

Konflikt izraelsko - palestyński ( konflikt arabsko-izraelski) - konflikt o charakterze etnicznym, religijnym i terytorialnym między ludnością żydowską a ludnością palestyńską na terenie Palestynypoleca81%
Stosunki międzynarodowe

Konflikt na bliskim wschodzie, konflikty izraelsko-arabskie.

Konflikt - definiowany jest z reguły jako niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, ich kolizję, spór o nie, jako zatarg. Konflikty dzielą się na wewnętrzne i międzynarodowe. Słowo „ konflikt