profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geert Hofstedepoleca88%
Socjologia

Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?

Populacja ludzi jest podzielona na dwie płci: męską i żeńską. Podział ten jest najbardziej ogólny a tym samym dzieli ludzkość na największe dwie grupy osobników, jest wspólny dla wszelkich ras i narodów. Poza oczywistymi różnicami biologicznymi...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika międzykulturowa

wyjaśnienia relacji między społeczno-kulturową tożsamością jednostki a jej postawami wobec odmienności. Od otwarcia opartego na znajomości innych kultur, warunkującej sprawną komunikacje i dialogowepoleca85%
Język polski

Komunikacja Kulturowa

odrębne konwencje komunikacji, które w swoisty sposób budują związek miedzy nadawca a odbiorcą, np. w komunikacji filmowej widz nie ma możliwości jakiejkolwiek zmiany przekazu, zaś w teatrze zaśpoleca85%
Kulturoznawstwo

Program edukacji wielokulturowej Żydów na przykładzie liceum.

kontaktach z przedstawicielami innych kultur, ale również z osobami z naszego kręgu kulturowego, którzy żyją, myślą inaczej niż my. Edukację międzykulturową warto rozpocząć od własnego podwórka. W takim