profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gazetka historycznapoleca85%
Historia

Gazetka historyczna

Naczelny Komitet Narodowy 16 VIII powstał Naczelny Komitet Narodowy (NKN). Zagrożone likwidacją polskie odziały strzeleckie zostały uratowane. Władysław Sikorski zasugerował stworzenie pod jego patronatem z oddziałów strzelckich - polskiej siły...poleca79%
Zajęcia techniczne

Gazetka szkolna

w załącznikuxDpoleca83%
Zajęcia artystyczne

PROFESIONALNA Gazetka Szkolna

W załącznikachpoleca78%
Zajęcia artystyczne

Gazetka szkolna

Praca w załącznikupoleca80%
Informatyka

Gazetka szkolna

w zał,aczniku xdpoleca81%
Język polski

Gazetka o sporcie

Cała gazetka o sporcie dodana jest w 7 załącznikach kolejno pogrupowanych.