profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Gatunki reliktowe

poleca64%
Biologia

Dane z zakresu biogeografii

Dane z zakresu biogeografii dotyczą rozmieszczenia gatunków na Ziemi oraz zasięgów ich występowania. Wskazują na rolę izolacji w procesie tworzenia się gatunków, np. zasiedlenie Australii przez ssaki należące do bezłożyskowców. Nieciągły zasięg ich występowania – bogactwo gatunków torbaczy w Australii, gdzie uniknęły konkurencji ze strony ssaków łożyskowych i pojedyncze gatunki w Ameryce – stanowi dowód rozdzielenia się kontynentów na półkuli południowej w erze mezozoicznej. Również...poleca85%
Biologia

Prawidłowości w ewolucji

Cała ogromna różnorodność form życia występujących na naszej planecie rozwinęła się podczas długiej historii Ziemi z jednego rodzaju lub kilku rodzajów prostych organizmów. Oznacza to, że pozornie nie spokrewnione organizmy, takie jak np. śluzowce...poleca85%
Biologia

Biogeografia i Tolerancja ekologiczna organizmów.

1)podmiot badań biogeografii : Biogeografia jest nauką interdyscyplinarną. W swoich badaniach korzysta z osiągnięć ekologii, geografii, paleontologii, ale też z fizjologii, geologii. biochemiipoleca85%
Biologia

Pośrednie dowody ewolucji.

1.Dowody pośrednie ewolucji są to dane , z różnych nauk biologicznych, które wykazują jedność świata żywego i pomagają ustalić pokrewieństwo pomiędzy organizmami. 2.Dowody pośrednie z embriologiipoleca84%
Biologia

Dowody ewolucji pośrednie i bezpośrednie

Pośrednie dowody ewolucji a) genetyka i biochemia - identyczny kod genetyczny ( z tych samych aminokwasów...) - identyczny skład chemiczny - podobne zasady dziedziczenia cech