profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Gatunki endemiczne

poleca64%
Biologia

Dane z zakresu biogeografii

Dane z zakresu biogeografii dotyczą rozmieszczenia gatunków na Ziemi oraz zasięgów ich występowania. Wskazują na rolę izolacji w procesie tworzenia się gatunków, np. zasiedlenie Australii przez ssaki należące do bezłożyskowców. Nieciągły zasięg ich występowania – bogactwo gatunków torbaczy w Australii, gdzie uniknęły konkurencji ze strony ssaków łożyskowych i pojedyncze gatunki w Ameryce – stanowi dowód rozdzielenia się kontynentów na półkuli południowej w erze mezozoicznej. Również...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ekologia w polityce i gospodarce

W okresie rządów komunistycznych w Polsce rozbudowano przemysł ciężki, w ogóle nie przywiązując wagi do kwestii ekologii. W wielu regionach doprowadziło to do katastrofalnej degradacji środowiska naturalnego. Dopiero po 1989 roku zaczęto...poleca85%
Biologia

Oddziaływanie człowieka na środowisko

Człowiek jako istota inteligenta, posiadająca rozum i umiejąca korzystać z narzędzi ma ogromny wpływ na środowisko. Wraz z rozwojem homo sapiens rośnie jego negatywne oddziaływanie na florę i faunę Ziemi. Poniżej przedstawione zostanie pięć...poleca88%
Biologia

"Czułe punkty" - ekologia

Kiedy 1700 lat temu Polinezyjczycy dotarli na Hawaje, wytrzebili co najmniej 40 gatunków ptaków nieprzyzwyczajonych do obecności człowieka. Podobny los spotkał nielotnego ptaka dodo, odkrytego na Mauritiusie w 1507 roku. Moa, największy znany ptak...poleca84%
Biologia

Gatunki endemiczne w świecie zwierząt

1. Czym są endemity? W biogeografii endemity są to gatunki lub taksony wyższej kategorii, unikalne elementy w skali świata flory lub fauny zamieszkujące tylko ściśle określony i stosunkowo niewielki obszar. Niewielka tolerancja dla zmian...