profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Funkcjonowanie Wielkiej Koalicji

poleca50%
Historia

Funkcjonowanie Wielkiej Koalicji podczas II wojny światowej

Początków istnienia koalicji antyhitlerowskiej szukać można jeszcze w 1939 roku. Gdy 3 IX formalnie w stanie wojny z Niemcami znalazły się Anglia i Francja, państwa te wraz z krajami politycznie związanymi z Wielką Brytanią (np. Indiami, Australią, Nową Zelandią) stanowiły już zaczątek takiej koalicji. Korzystała ona z pomocy gospodarczej USA w ramach ustawy: Lend-Lease-Act, z marca 1941 roku, mimo iż Stany Zjednoczone wówczas jeszcze pozostawały krajem neutralnym. Nie przeszkadzało to...poleca82%
Historia

Znaczenie II Wojny Światowej dla historii i rozwoju transportu, historia transportu w powojennym świecie.

praktycznie została wykorzystana w wojnie morskiej podczas II wojny światowej metoda programowania liniowego, opracowana przez laureatów Nobla za rok 1975 w dziedzinie ekonomii- radzieckiego ekonomistępoleca84%
Historia

I wojna światowa z ważnymi datami

dziecko musiało należeć do Hitlerjugend. Uczono ich bezwzględnego posłuszeństwa wobec dyktatorów. II wojna światowa. 1 września 1939r. – wybuch II wojny światowej . 17 września 1939r. – napad Polskipoleca85%
Historia

I wojna światowa w Polsce

bolszewików). Zakończyła się ona dopiero w 1920 roku całkowitym zwycięstwem bolszewików. Sprawa polska podczas I wojny światowej . Wybuch I wojny światowej otworzył przed Polakami szanse na odzyskanie