profil

Wybierz przedmiot
Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Funkcjonowanie organizmu człowiekapoleca85%
Biologia

Przemiana Materii

Wiele osób uznaje iż zdanie „Mam słabą przemianę materii” jest usprawiedliwieniem nadwagi i nieudanych prób schudnięcia. Tymczasem na tempo przemiany materii mamy duży wpływ. Dobra przemiana materii to szybkie i sprawne przyswajanie...poleca85%
Biologia

Ciśnienie i Tętno

Ciśnienie krwi, tętno W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu (diastole) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce...poleca85%
Biologia

Wydalanie u człowieka

Wydalanie – usuwanie zbędnych produktów przemiany materii – Dwutlenek węgla, woda i związki zawierające azot. Dwutlenek wydalany jest przez płuca, natomiast woda i związki azotowe przez układ wydalniczy. Człowiek wydala związki azotowe w...poleca85%
Biologia

Biologia - Oddychanie u ludzi

Jama nosowa- pierwszy odcinek dróg oddechowych. Dzieli się na dwie części przegrodę nosową zbudowaną z kości oraz chrząstki. Zatoki oboczne nosa- wypełnione powietrzem. Od tyłu jama nosowa łączy się poprzez nozdrza tylne z jamą gardła. Powietrze...poleca85%
Biologia

Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka.

I. Wstęp II. Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu poszczególnych układów 1) Układ narządu ruchu 2) Układ oddechowy 3) Układ krwionośny 4) Układ pokarmowy 5) Układ moczowy 6) Skóra 7) Gruczoły wydzielania wewnętrznego 8) Układ...poleca85%
Biologia

Od narodzin do starości

Od narodzin do starości. . . W życiu człowieka rozpoczynającym się w chwili poczęcia wyróżniamy następujące okresy rozwojowe: ZARODKOWY PŁODOWY NOWORODKOWY NIEMOWLĘCY PONIEMOWLĘCY DZIECIŃSTWA DOJRZEWANIA...poleca85%
Biologia

Powstanie moczu w nerce człowieka

Krew wchodzi do nerki przy pomocy tętnicy nerkowej, rozdziela się na drobniejsze naczyńka i wchodzi do kory nerki jako tętniczka doprowadzająca. Tętniczka doprowadzająca wnika do torebki Bowmana i tworzy kłębuszek nerkowy. Pomiędzy kłębuszkiem...poleca82%
Biologia

Proces krzepnięcia krwi - na czym polega krzepniecie krwi

Krzepniecie krwi polega na wytraceniu się z rozpuszczalnego białka osocza zwanego fibrynogenem w nierozpuszczalną postać zwaną włóknikiem albo fibryną. Jest to złożony proces uwarunkowany działaniem szeregu enzymów i dział czynnych...poleca81%
Biologia

Gęstość występowania receptorów dotyku w skórze

Problem badawczy Gęstość występowania receptorów dotyku w skórze. Hipoteza W niektórych miejscach, skóra powinna być bardziej wrażliwa na dotyk, a w innych mniej. Przeprowadzenie doświadczenia Osobę poddaną badaniu, delikatnie...poleca85%
Biologia

Wpływ narkotyków na czynność ośrodkowego układu nerwowego i funkcjonowanie organizmu człowieka

1. co to są narkotyki? Gdy pada to określenie, zazwyczaj przytaczający ma na myśli środki nielegalne. W domyśle środki legalne określa się jako używki, która to nazwa sugeruje, że te substancje można używać i skoro są legalne, to ufając...poleca85%
Biologia

Niemowlę, dzieciństwo i starość

Niemowlę http://e51015.pl/tpl/wrzesien_2009/niemowle.jpg O niemowlęciu mówimy od urodzenia do pierwszych 12 miesięcy życia. Uważa się, że okres niemowlęctwa ma decydujący wpływ na dalszy rozwój psychiczny w wieku dojrzałym. Okres ten został...poleca85%
Biologia

Fazy rozwojowe

1. OKERS NOWORODKOWY (od urodzenia do końca pierwszego miesiąca życia) Noworodek dostosowuje się do samodzielnego życia, jego organizm doskonali regulację ciepłoty ciała, reaguje krzykiem na ból i głód, kidy jest najedzone najczęściej śpi,...poleca85%
Biologia

Sen i jego rodzaje

SEN – stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie okołodobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości (za wyjątkiem świadomego snu) i bezruch (paraliż senny). Sen charakteryzuje się...