profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Funkcje uzdrowiskowepoleca85%
Geografia

Walory uzdrowiskowe

UZDROWISKA W POLSCE Walory uzdrowiskowe Warunkiem przydatności środowiska przyrodniczego dla celów leczniczych i profilaktycznych są walory krajobrazowe i naturalne czynniki lecznicze, a w tym także korzystne właściwości bioklimatyczne....