profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Funkcja kredytowapoleca90%
Administracja

Prawo pracy i papiery wartościowe

Pojęcie papierów wartościowych ? są szczególnymi dokumentami stwierdzającymi istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji prawa. Papiery wartościowe ucieleśniają prawa...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ekonomia

wartościowe . Obligacja ? papier wartościowy, dokument stwierdzający dług. Jego wystawca ? przedsiębiorstwo, gmina, państwo ? emitując i sprzedając obligacje, zaciąga pożyczkę u osób, które je kupują. Co topoleca88%
Ekonomia

Gospodarka i gospodarowanie - ogólnie

zwykłe wręczenie dokumentu. Wyłącznie te papiery są przedmiotem obrotu giełdowego. - Papiery wartościowe na zlecenie. Zawierają imię i nazwisko właściciela który może dokonać przekazania papierupoleca82%
Prawo

Weksel; papiery wartościowe

Praca jest w załączniku. POJĘCIE WEKSLA I JEGO RODZAJE 1) Pojęcie weksla – polskie prawo wekslowe nie podaje definicji w. Wymienia natomiast jego istotne cechy oraz precyzyjnie określa częścipoleca87%
Prawo pracy

Prawo pracy - wykład prof. Miazga Marek

pracownikowi. Są to pieniądze, papiery wartościowe , kosztowności, narzędzia, instrumenty lub podobne przedmioty, oraz środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pracownik za powierzonepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Giełda Papierów Wartościowych

Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe , określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu