profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Francja za panowania Ludwika XIIIpoleca87%
Historia

Przyczyny i skutki zmian w uprawnieniach władzy na przykładzie wybranych krajów Europejskich.

Francja: Francja zmierzała do ustanowienia władzy absolutnej. Po zakończeniu wojny stuletniej, czyli po roku 1453 Francja zaczęła przeobrażać się w silną monarchie. Od panowania Ludwika XI obserwujemy zmiany w państwie jego potomków, czyli...poleca84%
Historia

Przemiany ustrojowe we Francji w XVI i XVII wieku

Monarchia stanowa to taka monarchia, w której stany społeczne lub chociażby jeden stan zdobyły sobie trwały, zinstytucjonalizowany wpływ na władzę i rządy, doprowadzając do powstania swoistego dualizmu ośrodków kierowniczych - monarchy i...poleca85%
Historia

Francja - jako monarchia absolutna

SYTUACJA PAŃSTWA W II połowie XIV w. i w I poowie XV w. Francja pogrążona była w tzw. wojnie stuletniej. W II poowie XV w. doszło do pewnej konsolidacji królestwa. Zaś w wieku XVI Francja usiłowała rywalizować o hegemonię w Europie z...poleca85%
Historia

Ludwik XIII (1601-1643)

Ludwik XIII król Francji i Nawarry od 1610r., syn Henryka IV,z dynastii Burbonów. W chwili śmierci ojca miał tylko 9 lat,więc do czasu pełnoletności rządy regencyjne sprawowała jego matka Maria Medycejska. W wieku 14 lat Ludwik orzenił się z...