profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Formy życia publicznegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Interwencjonalizm Państwowy

UDZIAŁ OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM FORMY ŻYCIA PUBLICZNEGO *Wstęp: Polska jest krajem demokratyczny. Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawo do zrzeszania się i tworzenia różnych organizacji społecznych i samorządowych. (np. partie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ekonomia

Co to jest etyka? Wtyka to zespól ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej. To nauka o moralności, zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnieniem rzeczywiście istniejącej moralności oraz ustaleniem wskazówek...poleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Udział obywateli w życiu publicznym. Formy życia publicznego. (partie, systemy partyjne, związki zawodowe)

UDZIAŁ OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM FORMY ŻYCIA PUBLICZNEGO *Wstęp: Polska jest krajem demokratyczny. Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawo do zrzeszania się i tworzenia różnych organizacji społecznych i samorządowych. (np. partie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Formy życia publicznego w społeczeństwie obywatelskim.

Konstytucja RP zapewnia wolność zrzeszania się obywateli w różnego rodzaju organizacje. Prawo to jest jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. PARTIE POLITYCZNE W POLSCE Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 określa sytuację prawną partii...poleca84%
Historia

Narodowa demokracja

liberalizm ekonomiczny. Idea zakładała dobrowolne wyrzeczenie sie przez pracodawców fabrykantów i finansistów bezwzględnego dążenia do zysków. Odrzucała państwowy interwencjonalizm , był on naruszeniempoleca83%
Historia

Wielki kryzys ekonomiczny.

, jednak kiedy całe to zjawisko zaczęło się przeciągać, szukano ratunku. Inny sposób rozwiązania problemu proponował rząd, inny kapitaliści. Rząd – interwencjonalizm państwowy – przyszedł z USApoleca86%
Historia

Świat i ziemie polskie w okresie II wojny światowej

gospodarczą i to zmieniło całkowicie układ sił. Interwencjonalizm państwowy Aby podnieść do maksimum produkcję wojenną, państwa walczące zaczęły stopniowo wkraczać na drogę gospodarkipoleca80%
Historia

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

wydatków na oświatę, opiekę społ. i płace - polityka deflacyjna - etatyzacja - od 1932 interwencjonalizm krajowy (obniżenie cen, oddłużenie rolników, roboty publ) - 1933 – powstanie Funduszu pracy