profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Formy ochrony przyrody Polskipoleca85%
Pedagogika

Operacjonalizacja celów

OPERACJONALIZACJA CELU Temat lekcji : Formy ochrony przyrody w Polsce. Cel ogólny : Zapoznanie się z formami ochrony przyrody w Polsce. Cele operacyjne: I. Uczeń wymieni 5 form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, pomniki...poleca85%
Dydaktyka

Operacjonalizacja celów nauczania

Operacjonalizacja celów nauczania Temat lekcji: Narkotyki i społeczeństwo Analiza historii środków odurzających i ich miejsce w kulturze • Uczeń analizuje historię środków odurzających wpoleca85%
Socjologia

Metodologia nauk

całość w załącznikupoleca91%
Pedagogika

Zasady operacjonalizacji

kierunek dążeń pedagogicznych. Operacjonalizacja celów szczegółowych to formułowanie ich w postaci obserwowanych zmian i mierzalnych zachowań. Cel operacyjny to jasno wyrażone zamierzone osiągnięciepoleca85%
Pedagogika

Cele kształcenia Niemierko

operacjonalizacji celów . Operacjonalizacja celów kształcenia jest zabiegiem niezbędnym w edukacji. Cele ogólne są często formułowane „odgórnie", aby wytyczyć kierunek pracy szkoły lub innej placówki pedagogicznejpoleca88%
Pedagogika

Dydaktyka

Zagadnienia z dydaktyki 1. Co to są cele kształcenia ogólnego? Podaj sposoby ich konkretyzacji. (Taksonomia i operacjonalizacja celów ). Cele kształcenia według W. Okonia Celem kształcenia ogólnego