profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Formułowanie celów kształceniapoleca85%
Pedagogika

Cele kształcenia Niemierko

2. Cele kształcenia - cele kształcenia w reformującej się szkole Polskiej - Taksomania celów edukacyjnych a). procedura operacjonalizacji edukacyjnych celów ogólnych b). możliwości i ograniczenia operacjonalizacji celów (sztuka nauczania...poleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka od a-z

Dydaktyka 1. Dydaktyka jako nauka. 1. Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka. Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczający, a didasko uczę. Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o nauczaniu i uczeniu...poleca85%
Dydaktyka

Taksonomia celów wychowania B. Niemierko.

Cele wych. Poziom Kategoria I. Działania A.Uczestnictwo w działaniu B. Podejmowaia działania II.Postawy C.Nastawienia na działanie D. System działan Cele praktyczne Poziompoleca85%
Pedagogika

Między oceną szkolną a dydaktyką .Niemierko

ta jest ciekawą lekturą dla przyszłych pedagogów. W rozdziale „Ocenianie - smutna karta edukacji” autor porusza kwestię programów kształcenia , które są podstawą szkolnictwa. Dzięki specjalistompoleca87%
Pedagogika

Dydaktyka

kształcenia i procesem samokształcenia. Elementami składowymi dydaktyki są: - cele kształcenia - zamierzona zmiana cech uczniów - treści kształcenia - materiał do przekazania - metody kształcenia - strategiepoleca85%
Dydaktyka

Co zyskałam studiując problematykę dydaktyki ogólnej

. Niemierko B. „ Cele kształcenia ”, Warszawa 1989, PWN. 10. Nowacki T. „Podstawy dydaktyki zawodowej”, Wyd. 3, Warszawa 1978, PWN. 11. Okoń W. „Słownik pedagogiczny”, Wyd. V, Warszawa 1992, PWN. 12poleca85%
Dydaktyka

Zagadnienia PWSZ Racibórz

kategoryzowane który jest formą swobodnej rozmowy. 4. ANALIZA DOKUMENTÓW – wśród niej wyróżniamy dokumenty cyfrowe, pisane i obrazowo dźwiękowe. CELE KSZTAŁCENIA – to świadome założone efekty które pragniemy