profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Fonogestypoleca85%
Pedagogika

Specyficzne sposoby komunikowania się osób niesłyszących

Treść pracy w załącznikupoleca86%
Pedagogika

Komunikacja osób niesłyszacych

Treść w załącznikupoleca86%
Pedagogika

Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

ludzie głusi są niemi. Obecnie dzięki odpowiedniemu nauczaniu coraz więcej osób niesłyszących może komunikować się ze społeczeństwem za pomocą mowy. Toteż nie można izolować takich osób od resztypoleca85%
Rehabilitacja

Problemy osob niepełnosprawnych , nieslyszących i niedoslyszących

Temat: Problemy osób niepełnosprawnych , niesłyszących i niedosłyszących. W rozwoju osób niepełnosprawnych niezwykle istotne są prawidłowo ukształtowane relacje społeczne. Nabywaniepoleca85%
Pedagogika

Rozwój dziecka z niedosłuchem i dziecka głuchego, oraz jego potrzeba terapeutyczna w zakresie wychowania fizycznego.

. PEDAGOGIKA NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCH - SURDOPEDAGOGIKA Surdopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się i praktyką kształcenia osób z wadą słuchu, a więc osób niesłyszących (głuchychpoleca85%
Rehabilitacja

Język migowy jako metoda porozumiewania się z niesłyszącymi

, prezentujące np. imiona własne za pomocą alfabetu palcowego. Ponadto w aktach komunikacyjnych osób niesłyszących , zwłaszcza nie posługujących się mową dźwiękową, pojawiają się także elementy niewerbalnepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

O porozumiewaniu się

nagród) oraz podtrzymują komunikację werbalną, czynią ją bardziej kompletną. Język migowy głuchych jest ogółem znaków manualno-mimicznych używanych przez niesłyszących do porozumiewania się między sobą