profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Filozofowie oświeceniowipoleca83%
Filozofia

Filozofowie epoki oświecenia w Anglii i Francji

Anglia: Tomasz Hobbes – był XVII w. filozofem angielskim i zakładał: - powziął wyobrażenie, że człowiek nie jest istotą, jaką wyobrażali sobie starożytni ludzie. Przeżył rewolucję burżuazyjną, wychodził z założenia, że...poleca86%
Historia

Myśl oświeceniowa - jej wpływ na politykę.

Wiek XVIII zapoczątkował nowy typ myślenia w historii filozofii. Filozofia tego stulecia uwierzyła, że jest w stanie dokonać naprawy tradycyjnych sposobów ludzkiego myślenia i działania. Postawiła sobie cele praktyczne – chciała zdobywać wiedzę...poleca83%
Historia

Rola myślicieli i pisarzy oświecenia w kreowaniu nowoczesnego społeczństwa

. łączył krytycyzm z empiryzmem. Oświecenie jako nowa epoka lit. pojawiło się pod koniec połowy CVII w , i trwało do końca CVIII w . Przyczyną pojawieia się nowej epoki { Oświecenia } były przyczynypoleca83%
Język polski

Oświecenie - charakterystyka epoki.

człowieka i świata 1.Okres oświecenia w Polsce można podzielić na trzy fazy: - wczesną - od lat 40. XVII w . do roku 1764; - dojrzałą (zwaną też czasami stanisławowskimi) - lata 1764-1795; - schyłkowąpoleca84%
Historia

Kultura Francji w dobie oświecenia

, hamujących rozwój postępu, nauki i oświaty. Intelektualnym podłożem oświecenia były nasilające się już pod koniec wieku XVII w nauce angielskiej i francuskiej tendencje racjonalistyczne i empirycznepoleca79%
Język polski

Oświecenie w Europie, filozofia, postawy i idee.

1. Ramy czasowe i nazwa epoki : Mianem oświecenia nazywa się okres w historii Europy, a także prąd kulturalny przypadający na lata od 1680 do 1780 roku, czyli pomiędzy barokiem a romantyzmempoleca72%
Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

mieszczaństwu możliwość współrządzenia i uczyniła z Anglii wzorcowy kraj dla całej oświeconej Europy. Rok później ukazał się List o tolerancji Johna Locke’a zawierający w zarysie cały program Oświecenia , który