profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Felicjan Faleńskipoleca85%
Język polski

Poezja "czasów niepoetyckich".

Poezja wykazuje zróżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twórcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński. A. Asnyk w wierszu "Daremne żale, próżny trud..." twierdzi, że...poleca83%
Język polski

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w

Powstanie styczniowe z 1863 roku było najdłuższym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków, który swoim zasięgiem objął Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Walkę zbrojną poprzedziły liczne demonstracje patriotyczne....poleca87%
Język polski

Poetyka czasów niepoetyckich - Asnyk, Konopnicka.

Poetyka czasów niepoetyckich – poezja powinna być idealna, powinna kształcić, poezja pozytywistyczna miała funkcję edukacyjną, dlatego ich język był prosty, ponieważ niemożliwe było połączenie językapoleca85%
Język polski

Poezja "czasów niepoetyckich".

Poezja wykazuje zróżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twórcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński. A. Asnyk w wierszu "poleca83%
Język polski

Adam Asnyk "Do młodych"

do liryki bezpośrediej, sam reprezentuje epokę pozytywizmu i jest nazywany poetą czasów niepoetyckich .poleca85%
Język polski

Adam Asnyk - życie i twórczość.

" usiłuje odpowiedzieć na zarzut krytyki, że poezja obniżyła swe loty, że od spraw wielkich przeszła w krąg spraw małych i pospolitych. Trudno, twierdzi Asnyk, być poetą w czasach niepoetyckichpoleca58%
Język polski

Pozytywizm

Opowieści wigilijnej * Literatura polska - ogólna charakterystyka o Literatura polska - ogólna charakterystyka o Poezja czasów niepoetyckich o Język i styl literatury