profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Fazy życia dorosłego człowiekapoleca83%
Psychologia

Psychologia rozwojowa - fazy rozwojowe człowieka dorosłego

Badając rozwój psychiki człowieka wyodrębnić można trzy okresy . Są to : okres zabawy, uczenia i pracy. Działalność dominującą w życiu dzieci stanowi zabawa, w życiu młodzieży – nauka, w życiu dorosłych – praca. My zajmiemy się fazą rozwojową...poleca85%
Psychologia

Psychologiczny rozwój człowieka dorosłego

Rozróżniamy trzy fazy życia dorosłego człowieka. W pierwszej i drugiej fazie dorosły człowiek realizuje swój plan życiowy. Okres ten cechuje zwiększony wysiłek, ogólna koncentracja, ukierunkowanie sił oraz dążenie do osiągnięcia celu. Chodzi tu o...poleca85%
Psychologia

Psychologia rozwoju człowieka

dzieciństwa > psychologia rozwoju dziecka > psychologia rozwoju młodzieży > psychologia rozwoju człowieka dorosłego > psychologia rozwojowa starzenia się i starości Tepoleca83%
Pedagogika

Psychologia rozwoju człowieka

Przedmiot i zadania Psychologia rozwoju człowieka (life – span developmental psychology) - opisuje, wyjaśnia i modyfikuje – optymalizuje procesy rozwojowe w ciągu życia człowieka - od poczęcia do śmiercipoleca85%
Psychologia

Zagadnienia do egzaminu z psychologii rozwoju

– prawa i porządku Poziom postkonwencjonalny – zasad moralnych 16-20l stadium 5 – umowy społeczne stadium 6 – uniwersalnych zasad sumienia 53. Wymień sezony życia człowieka dorosłego wgpoleca85%
Psychologia

Psychologia rozwoju człowieka- wykłady

moment, kiedy psychologię rozwoju człowieka zaczęto traktować od poczęcia do śmierci. ( tradycyjnie psychologia rozwojowa traktuje rozwój od urodzenia do 16 roku życia). Zadania psychologiipoleca83%
Psychologia

Psychologia

Psychologia rozwojowa – to nauka o wyższych czynnościach człowieka i zajmuje się prawami rozwoju działalności i świadomości człowieka . Rozpatruje rozwój w ujęciu filogenetycznym i ontogenetycznym