profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Fazy niepowodzeń w naucepoleca85%
Dydaktyka

Niepowodzenia w nauce szkolnej- dydaktyka ogólna

Niepowodzenia w nauce szkolnej (F. Bereźnicki) 1.Niepowodzenia szkolne *niepowodzenia szkolne najczęściej obejmują niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze oraz dotyczą pracy szkoły jak i nauczycieli -można je określić jako nie powadzenia szkoły....poleca85%
Pedagogika

Dydaktyka-sciągi

obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej . Dlatego nazywamy ją dydaktyką ogólną . Dydaktyka ogólna analizuje cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne w sposóbpoleca85%
Dydaktyka

Opracowanie pojęć z Dydaktyki-bardzo przydatne na II sem.

oraz przekształcania tych zjawisk przez człowieka. Dydaktyka ogólna obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedm. nauczania i wszystkie szczeble pracy szkolnej . Dydaktyka szczegółowa (metodykapoleca85%
Dydaktyka

Co zyskałam studiując problematykę dydaktyki ogólnej

przypadkowy, okazjonalny. Sumując – dydaktyka ogólna zajmuje się analizą wszelkiego uczenia się i nauczania organizowanego w sposób świadomy, systematyczny i planowy, inaczej – analizą wszystkich czynnościpoleca87%
Pedagogika

Dydaktyka

-technicznej (wiedza, która ma zastosowanie w praktyce) 3. Podział dydaktyki : a) Dydaktyka ogólna ? zajmuje się analizą: celów i kształcenia, procesu edukacyjnego, zasad i metod kształcenia, formpoleca87%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Teoria Kształcenia 1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA Istota Dydaktyka - gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w . Dydaktyka ogólna - nauka o