profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Fazy niepowodzeń szkolnychpoleca85%
Dydaktyka

Niepowodzenia w nauce szkolnej- dydaktyka ogólna

Niepowodzenia w nauce szkolnej (F. Bereźnicki) 1.Niepowodzenia szkolne *niepowodzenia szkolne najczęściej obejmują niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze oraz dotyczą pracy szkoły jak i nauczycieli -można je określić jako nie powadzenia szkoły....poleca87%
Pedagogika

Dydaktyka

I ETYMOLOGIA TERMINU DYDAKTYKA - Greckie didaktikós ? ?pouczający? i didasko ? ?uczę? - Termin zastosowany po raz pierwszy w Niemczech w 1613r. Krzysztof Helwig i Joachim Jung opisali działalność językoznawcy niemieckiego Wolfganga Ratkego w...poleca85%
Dydaktyka

Opracowanie pojęć z Dydaktyki-bardzo przydatne na II sem.

oraz przekształcania tych zjawisk przez człowieka. Dydaktyka ogólna obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedm. nauczania i wszystkie szczeble pracy szkolnej . Dydaktyka szczegółowa (metodykapoleca85%
Pedagogika

Dydaktyka-sciągi

obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej . Dlatego nazywamy ją dydaktyką ogólną . Dydaktyka ogólna analizuje cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne w sposóbpoleca85%
Dydaktyka

Co zyskałam studiując problematykę dydaktyki ogólnej

przypadkowy, okazjonalny. Sumując – dydaktyka ogólna zajmuje się analizą wszelkiego uczenia się i nauczania organizowanego w sposób świadomy, systematyczny i planowy, inaczej – analizą wszystkich czynnościpoleca87%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Teoria Kształcenia 1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA Istota Dydaktyka - gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w . Dydaktyka ogólna - nauka o