profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Faza teologicznapoleca85%
Socjologia

Skrypt do wykładów

1.Teoria rozwoju społecznego A.Comte’a. Teoria rozwoju społecznego według Comte’a opiera się na zasadach tak zwanego naturalizmu ontologicznego. Zakładał on, iż „byt społeczny wyrasta ze świata przyrodniczego”. Społeczeństwo rozwija się...poleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo publiczne gospodarcze- skrypt

Jest to skrypt , pochodzący z UAM, Wydział prawa i administracjipoleca86%


poleca88%
Psychologia

Psychologia społeczna - ściąga

Psychologia społeczna - ściągapoleca90%
Pierwsza pomoc

Udary mózgu - skrypt do prezentacji

Udar mózgu - jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. Czynniki