profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Faraonowie Egiptupoleca85%
Historia

Faraon i dynastie faraonow

OKRES WCZESNODYNASTYCZNY I STARE PANSTWO OKRES WCZESNODYNASTYCZNY I Dynastia MENES - panowal 62 lata; zginal uniesiony przez hipopotama. Wedlug Herodota zalozyl miasto Memfis: Manethon nic nie wspomina o zalozeniu Memfis przez Menesa, ale...poleca85%
Historia

Starożytny Egipt.

PLAN PRACY str.3- I. WSTĘP str.4- II. EGIPT – DAREM NILU str.12- III. ZAKOŃCZENIE str.13- IV. BIBLIOGRAFIA II. EGIPT – DAREM NILU Już w starożytności zdumiewano się trwałością państwa i społeczeństwa egipskiego. Jego niezmienność,...poleca85%
Historia

Kalendarium historii Egiptu

HISTORIA EGIPTU HAAG M., EGIPT, WYDAWNICTWO WIEDZA I ŻYCIE, WARSZAWA 2000R. Okres wczesnodynastyczny :3100 –2755p.n.e. Pierwsza dynastia: 3100 –2905p.n.e Narmer jednoczy Górny i Dolny Egipt; stolice ustanawia w Memfis Druga dynastia:...poleca85%
Historia

Faraonowie - dynastie.

----------D-Y-N-A-S-T-I-E--F-A-R-A-O-N-Ó-W---------- Pierwsza dynastia Narmer Aha Djer Djet Den Anedjib Semerket Qa ________________________________________ Druga dynastia Hotepsewmi Nebre Ninetier Peribsen Khasekmewi...poleca84%
Historia

Egipt Faraonów.

faraonów . Zmiany oczywiście tam zachodziły, ale w tak powolnym tempie, że nawet starożytni uważali cywilizację egipską za tajemniczą i ponadczasową. Grecki historyk trafnie określił Egipt jakbypoleca87%
Historia

Starożytny Egipt.

Starego, Sredniego i Nowego Państwa. Od pojczątku król był ucieleśnionym bóstwem. Ale tytuł faraon (dosłownie wielki dom) pojawił się w okresie Nowego Państwa. Egipski system wierzeń był bardzopoleca86%
Historia

Starożytny Egipt

człowieka, o Chonsu ? bóg Księżyca, syn Amona i Mut, razem tworzyli triadę bóstw, o Hathor ? bogini nieba, miłości i radości, o Horus ? bóstwo Nieba i opiekun faraonów , synpoleca85%
Historia

Społeczeństwo Egiptu

panstwami. Kobiety w Egipcie mialy prawo do wlasnych majatków, dzieci dziedziczyly majatki w linii matki, a królowe, siostry i malzonki faraonów czesto wspólrzadzily krajem. Zdarzyla sie nawet w dziejach Egiptu kobieta - faraon . Byla topoleca85%
Historia

Ludy starożytnego Egiptu - streszczenie.

. Kobiety w Egipcie miały prawo do własnych majątków, dzieci dziedziczyły majątki w linii matki, a królowe, siostry i małżonki faraonów często współrządziły krajem. Zdarzyła się nawet w dziejach Egiptu kobieta – faraon . Była to królowa