profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Ewolucja ustroju starożytnego Rzymupoleca82%
Historia

Ustrój polityczny Starożytnego Rzymu

W Rzymie w ciągu lat kształtował się ustrój polityczny. Rządy ulegały zmianom, miały różny charakter. Po powstaniu Rzymu na jego terytoriach ok. VIII w. p.n.e powstała forma rządów zwana monarchią. Władzę nad Rzymem sprawowało 6 królów....poleca85%
Historia

Ewolucja ustroju w antycznym Rzymie

Najstarsze dzieje Rzymu nie są do końca jasne z powodu licznych zapożyczeń z kultury greckiej i legend. Jako pierwotne położenie Rzymu wskazywana jest osada położona u ujścia największej rzeki Italii, w miejscu pagórkowatym. Znaczenie tej osady...poleca83%
Historia

Ewolucja ustroju starożytnego Rzymu

Starożytny Rzym przechodził w czasie swojego istnienia wiele zmian ustrojowych, począwszy od monarchii, przez republikę, po cesarstwo. Towarzyszyły im także zmiany społeczne i kulturowe. Chciałabym w swojej pracy opisać przemiany polityczne...poleca84%
Historia

Imperium Romanum – zarys historyczny (powstanie Rzymu, rozwój terytorialny – podboje, ustrój polityczny, gospodarka, społeczeństwo, podział i upadek cesarstwa.

gospodarczego Rzymu możemy zaobserwować rozkwit zarówno nauk humanistycznych jak i ścisłych. Również i w dzisiejszych czasach możemy dostrzec pewne aspekty wpływu starożytnego Rzymu na życie i ustrój polityczny współczesnych państwpoleca87%
Historia

Pytania opisowe z działu starożytność.

1 . Ustrój republiki rzymskiej . Po obaleniu króla w 509r.p.n.e. rządy w rzymie przejął lud . Władza w państwie należała odtąd do całego społeczeństwa . Nowy ustrój polityczny został nazwanypoleca84%
Historia

Powstanie Imperium rzymskiego, cesarstwo rzymskie, społeczeństwo starożytnego Rzymu

, nie-obywatele, przymus (pacyfikacja) - Rozwój cywilizacyjny dzięki armii (przemieszczanie ludności), osiedlanie w pobliżu twierdz, urbanizacja SPOŁECZEŃSTWO STAROŻYTNEGO RZYMU Wpoleca85%
Administracja

Zasady ustroju politycznego państwa

1. Pojęcie ustroju politycznego. Ustrój polityczny ? próba definicji. Ustrój jako pojęcie określające strukturę organizacyjną, kompetencje i wzajemne zależności organów państwa. Geneza terminupoleca85%
Historia

Porównaj ustrój republiki rzymskieji z demokracją ateńską

rzemieślnik, ale pozwalały ludziom niezamożnym na czynne uczestniczenie w życiu politycznym. Republika rzymska różniła się zdecydowanie od mo delu demokracji ateńskiej. Świat starożytnego Rzymu