profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Europejski Fundusz Inwestycyjnypoleca85%
Politologia

Słownik pojęć UE

Słowniczek z zakresu Polityki Strukturalnej Acquis communautaire – (Dorobek prawny WE) – całokształt dorobku prawnego WE, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtórne, stanowione przez właściwe instytucje Unii...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest unia Europejska

. SŁOWNIK TRUDNYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Acquis communautaire - dorobek prawny Wspólnot Europejskich. Muszą go zaakceptować wszystkie państwa przystępujące do Unii Europejskiej