profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Europa wszesnośredniowieczna między uniwersalizmem a partykularyzmempoleca85%
Historia

Europa wszesnośredniowieczna między uniwersalizmem, a partykularyzmem.

Nazwę średniowiecza jako epoki historycznej wprowadzili humaniści włoscy wyodrębniając w dziejach świata okres między starożytnością a odrodzeniem. Oni właśnie w XV-XVI w uformowali wyobrażenie „wieków średnich” jako mrocznego okresu...