profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Europa ruch robotniczy XIXw

poleca80%
Historia

Ruch robotniczy w Europie pod koniec XIX wieku

Od początku XIX wieku w poszczególnych państwach europejskich można było zaobserwować zjawiska gospodarcze związane z tzw. rewolucją przemysłową. Jej źródeł szukać należy w Anglii pod koniec XVIII wieku, kiedy na przemysłową skalę zastosowano wynalazek Jamesa Watta – maszynę parową. W rezultacie procesy charakterystyczne dla rewolucji przemysłowej (likwidacja manufaktur i zastępowanie ich przez fabryki, w których prace wykonują maszyny, ukształtowanie się nowych klas społecznych –...poleca85%
Historia

Ruch robotniczy XlX/XX.

Socjalizm i ruch robotniczy . <BR> <BR>Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . <BR> <BR>ll poł. XlX w . topoleca85%
Historia

Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich XIX-XX w.

rodziny . <BR> <BR> Pod koniec XlX zaczęło rozwijać się w krajach Europy Zach. ustawodawstwo socjalne . <BR> <BR> W Anglii strajki były legalną formą protestu . Pierwsząpoleca85%
Historia

Wiek XIX wiekiem przemian

Wiek XIX w Europie można uznać za wiek wielkich przemian. Ład ustalony na kongresie wiedeńskim 1815r. nie przetrwał długo, a Wiosna Ludów 1848-1849 była początkiem wielkich przemian społecznych orazpoleca75%
Historia

Gospodarczo - społeczne problemy świata w drugiej połowie XIX wieku.

budowę baz wojskowych przy okazji zawierania sojuszy. Przemiany w życiu ludzi Przemiany w życiu ludzi dokonały się wyraźnie pod koniec XIX wieku . Najsilniej zaznaczyły się one wpoleca82%
Historia

Ruchy polityczne

, ale samą zasadę władzy. Swoistą formy organizowania się pracowników – wytwórców stał się ruch spółdzielczy – kooperatyzm. Ruch spółdzielczy rozwinął się pod koniec XIX w . niemal we wszystkich krajach