profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Etapy transkrypcji genetycznejpoleca85%
Biologia

Etap transkrypcji

Etap transkrypcji:zachodzi na terenie jądra komórkowego i polega na przepisaniu informacji genetycznej z DNA na RNA.-transkrypcja zachodzi zgodnie z zasadą komplementarności.-substratem do syntezy RNA są trifosfonukleotydy,odłączanie 2 grup...poleca85%
Biologia

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota.

replikacja określonego fragmentu może rozpocząć się w jednym z kilku miejsc. <BR> <BR>Podczas replikacji ( jak również innych procesów związanych z DNA m.in. transkrypcji ) konieczne jestpoleca85%
Biologia

Dokladna biosynteza białek.

BIOSYNTEZA BIAŁEK 1. Etap transkrypcji (przepisania) - zachodzi na terenie jądra komórkowego i polega na przepisaniu informacji genetycznej z DNA na RNA - zachodzi zgodnie z zasadąpoleca88%
Biologia

Genetyka

zbudowany z ułożonych w odpowiednim porządku aminokwasów przebiega w komórce w dwóch etapach. Pierwszy z nich noszący nazwę transkrypcji obejmuje kopiowanie określonych fragmentów DNA w inny kwaspoleca85%
Biologia

Transkrypcja

kolejności występowania określonych aminokwasów wzdłuż łańcucha polipeptydowego .Początek procesu transkrypcji polega na związaniu polimerazy RNA z odcinkiem pasma matrycowego DNA (promotorem).Ze względupoleca89%
Biologia

Sekwencja nuleotydów

bardzo podobnie u wszystkich organizmów. Odczytywanie informacji genetycznej – ekspresja genów kodujących RNA ma tylko jeden etap : transkrypcję. Odczytywanie genów następuje w nim od DNA do rRNA lub